UKz

Fytosanitární opatření I - ÚKZÚS

Otázka, situace
Ohlašovací povinnost profesionálních provozovatelů a fyzických osob
Jak mám postupovat při plnění ohlašovací povinnosti?
Základní informace
Profesionální provozovatelé mají povinnost ohlásit ÚKZÚZ důkazy o:
a) existenci bezprostředního nebezpečí proniknutí na území EU nebo do jeho části, kde se
uvedený škodlivý organismus dosud nevyskytuje:
- karanténního škodlivého organismu pro EU,
- škodlivého organismu, podléhajícího mimořádným opatřením EU, [Škodlivým organismem
podléhajícím mimořádným opatřením se rozumí škodlivý organismus (většinou nový pro
území EU), který není v seznamu karanténních škodlivých organismů pro EU, ale proti jehož
zavlékání a šíření byla na omezenou dobu přijata opatření prováděcím aktem Komise.
Informace o těchto škodlivých organismech poskytuje ÚKZÚZ na svých internetových
stránkách.]
- škodlivého organismu, o němž se Česká republika domnívá, že může splňovat podmínky
pro zařazení na seznam karanténních škodlivých organismů pro EU (informace o těchto
škodlivých organismech poskytuje ÚKZÚZ na svých internetových stránkách);
b) výskytu a podezření z výskytu karanténního škodlivého organismu pro EU a škodlivého
organismu podléhajícího mimořádným opatřením EU, na rostlinách, rostlinných produktech či
jiných předmětech, které jsou pod jejich kontrolou.
Jakékoliv jiné osoby, než jsou profesionální provozovatelé, mají povinnost ohlásit výskyt a podezření
z výskytu karanténního škodlivého organismu pro EU.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení
Ohlášení je možné podat písemně, e-mailem, osobně či telefonicky, vždy však neprodleně po zjištění
bezprostředního nebezpečí proniknutí, výskytu nebo podezření z výskytu uvedených škodlivých
organismů.
Kde, s kým a kdy otázku řešit
Oznámení se podává ÚKZÚZ, nejvhodněji přímo Sekci osiv, sadby a zdraví rostlin, Odboru zdraví
rostlin.
Jaké doklady jsou třeba
Nejsou třeba žádné doklady, ohlašující osoba ale musí podat všechny informace nezbytné k její
identifikaci a přesné identifikaci provozovny nebo místa zjištění.
Jaké jsou potřebné formuláře
Oznámení se podává volnou formou, nejsou stanoveny žádné formuláře.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Nejsou stanoveny žádné poplatky.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Nejsou stanoveny žádné lhůty pro vyřízení, ÚKZÚZ však řeší ohlášený případ bezprostředně po
ohlášení.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení otázky
Případní profesionální provozovatelé nebo osoby, které jsou ohrožené bezprostředním nebezpečím
proniknutí nebo výskytu uvedených škodlivých organismů.
Jaké další činnosti jsou po oznamovateli požadovány
Profesionální provozovatelé musí, kromě oznámení o existenci bezprostředního nebezpečí proniknutí
uvedeného škodlivého organismu, okamžitě informovat ÚKZÚZ o veškerých případných důkazech,
které mají k dispozici.
Profesionální provozovatelé musí, kromě oznámení výskytu nebo podezření z výskytu uvedených
škodlivých organismů, ve vhodných případech přijmout preventivní opatření k zabránění usídlení
a šíření daného škodlivého organismu.
Poté, co ÚKZÚZ úředně potvrdí výskyt uvedených škodlivých organismů na rostlinách, v rostlinných
produktech či jiných předmětech, které jsou pod kontrolou profesionálního provozovatele, konzultuje
tento provozovatel s ÚKZÚZ opatření, jež mají být přijata, a učiní nezbytná opatření k:
a) zabránění šíření daného škodlivého organismu (podle případných pokynů ÚKZÚZ),
b) odstranění uvedeného škodlivého organismu z dotčených rostlin, rostlinných produktů či
jiných předmětů a ze svých provozoven, pozemků, půdy, vody a jiných zamořených prostředí
nebo objektů, které jsou pod jeho kontrolou, pokud ÚKZÚZ takový pokyn vydá.
Dále dotčený profesionální provozovatel učiní následující opatření:
a) stáhne zamořené komodity z trhu, pokud jsou ještě pod jeho kontrolou,
b) informuje o výskytu dotčeného škodlivého organismu osoby v obchodním řetězci, jimž byly
uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty dodány,
c) poskytne těmto osobám pokyny o nezbytných opatřeních, která mají být učiněna během
přepravy příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v zájmu snížení rizika
šíření nebo úniku dotčených škodlivých organismů,
d) stáhne z oběhu uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty,
e) na vyžádání poskytne ÚKZÚZ všechny informace, které jsou relevantní pro veřejnost.
V případě, že ÚKZÚZ nařídí mimořádná rostlinolékařská opatření, plní profesionální provozovatel
nařízená opatření.
Jiná osoba než profesionální provozovatel, která učiní oznámení:
a) konzultuje s ÚKZÚZ opatření, která mají být přijata,
b) přijme v souladu s pokyny ÚKZÚZ nezbytná opatření k zabránění šíření daného ŠO a k jeho
odstranění z dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů a případně ze svých
provozoven.
Elektronická služba, kterou lze využít
podatelna@ukzuz.cz
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí ÚKZÚZ o nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření se lze odvolat do 15 dnů
ode dne jejich doručení k Ministerstvu zemědělství, Odboru zemědělských komodit, a to
prostřednictvím ÚKZÚZ. Odvolání proti nařízeným opatřením nemá odkladný účinek, opatření je proto
třeba provádět bezprostředně po jejich nařízení.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nedodržení oznamovací povinnosti o bezprostředním nebezpečí, nesplnění oznamovací povinnosti
o výskytu nebo podezření z výskytu příslušných škodlivých organismů a nedodržení dalších povinností
souvisejících s výskytem příslušných škodlivých organismů je podle § 79f zákona o rostlinolékařské péči
přestupkem, za který může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uložena pokuta do
2 000 000 Kč.
Neposkytnutí informace o karanténním škodlivém organismu pro EU je podle zákona o rostlinolékařské
péči je přestupkem, za který může být fyzické osobě podle § 79d téhož zákona uložena pokuta do
50 000 Kč.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 14. 12. 2019.
Popis byl naposledy aktualizován ke dni 14. 12. 2019
Datum konce platnosti popisu
Není stanoven.
Související předpisy
-
Předpisy, podle kterých se postupuje
a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2031, Rady (EU) 2016/2031, čl. 9, 14., 15,
a 33
b) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, § 3, § 79b
a § 79f
Zodpovědný útvar
ÚKZÚZ, Odbor zdraví rostlin

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení